Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết 09-NQ/TU

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác