Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 749/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác