Quyết định số 1081/QĐ-SNV của UBND tỉnh Nam Định thay đổi thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1081/QĐ-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác