Quyết định số 186/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 186/QĐ-BTTTT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác