Quyết định số 29/QĐ-BCĐCĐS về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 29/QĐ-BCĐCĐS

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác