Văn bản số 41/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định Kế hoạch hoạt động năm 2022

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 41/KH-BCĐ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác