Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

- Về việc tiếp tục hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng giáo viên

- Về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm, xếp lương đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân quản lý giáo dục (không phải bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên).

- Về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp phổ thông.

Chi tiết nội dung Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác