image banner
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định đầu vào công chức năm 2024
Lượt xem: 400
Ngày 1/2/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 69/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định đầu vào công chức năm 2024.

Theo đó, để triển khai Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024, nhằm mục đích kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Yêu cầu của kế hoạch: 

- Kế hoạch được xây dựng cụ thể, khả thi, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức kiểm định phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

- Kế hoạch được xây dựng chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến các kỳ kiểm định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch tại đây QD-phe-duyet-KH-to-chuc-kiem-dinh-2024-BNV.pdf

 

 

Phòng CCVC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1