Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp

Thông tư này áp dụng đối vi công chc chuyên ngành làm vic trong các cơ quan, tổ chc thuc ngành nông nghip và phát trin nông thôn Trung ương, cấp tnh, cp huyn.

Theo đó, các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước tại Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại Al, hệ số lương từ 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, hệ số lương từ 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022./.

SởNội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác