Bổ sung hướng dẫn về bổ nhiệm và xếp lương viên chức theo Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Việc xếp lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 02, 03/2021/TT-BGDĐT. Vì vậy, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào hạng II mới thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Người được bổ nhiệm CDNN nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của CDNN đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển. Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng CDNN và xếp lương cao hơn vị trí việc làm đã trúng tuyển. Để được bổ nhiệm vào hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo thì còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (thành tích, đóng góp đã đạt được và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề) và đặc biệt phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Do vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố rà soát lại danh sách viên chức được tuyển dụng, tiếp nhậntừ 2015 đến nay, kiểm tra lại thời gian thực hiện chế độ tập sự, bổ nhiệm, xếp lương viên chức sau khi hết thời gian tập sự, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Trường hợp bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp sau khi hết thời gian tập sự không đúng quy định, đề nghị các đơn vị lập danh sách riêng để thống nhất phương án giải quyết.

2.Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. Do vậy, đối với những trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bố trí sử dụng không đúng vị trí việc làm hoặc không có trình độ đào tạo phù hợp vị trí việc làm đang đảm nhiệm, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, có phương án xử lý, điều động viên chức về vị trí việc làm phù hợp, hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, đúng quy định. Trường hợp vướng mắc, đề nghị lập danh sách riêng để thống nhất phương án giải quyết.

3. Đối với các tiêu chuẩn quy định về thành tích của GVMN, GVTHPT được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01, 04/2021/TT-BGDĐT. Giáo viên mầm non hạng II chỉ lấy minh chứng là được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Giáo viên THPT hạng II chỉ lấy minh chứng là được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên.

4. Viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020, đã có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn trong quý I năm 2021 theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thì lấy hệ số lương mới đã được nâng bậc lương trước thời hạn để thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 01,02,03,04.

5. Danh sách viên chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 01, 02, 03, 04, đề nghị các đơn vị niêm yết công khai tại các trường trong vòng 07 ngày trước khi hiệp y với Sở Nội vụ. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Đối với người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự: Trong thời gian tập sự, cơ quan, đơn vị phải cử viên chức tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

 Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khoá bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Viên chức hết thời gian tập sự, được đánh giá đạt yêu cầu tập sự và hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp (có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng bổ nhiệm) thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (phòng Tổ chức Bộ máy) để được hướng dẫn giải quyết.

Chi tiết nội dung văn bản 2057/SNV-TCBM


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác