Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTTTT về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

(Hội nghị giao ban thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Một số vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT tại chính quyền địa phương định kỳ chuyển đổi bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực TTTT (Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố; Cấp, sửa đổi, bổ sung; gia hạn; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh, thành phố; Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố…); Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác nêu trên là từ đủ 03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời hạn tập sự, thử việc. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quy định áp dụng đối với các công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực TTTT tại chính quyền địa phương.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác