Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh bổ sung khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 2020

Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh bổ sung khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 2020.

Chi tiết xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác