Học viện Hành chính quốc gia chiêu sinh chương trinh bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa

Học viện Hành chính quốc gia tổ chức chiêu sinh chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa (học qua mạng) nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Chương trinh bồi dưỡng theo phương thức từ xa tạo cơ hội học tập cho cán bộ, công chức, viên chức có thể học mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm thời gian, chi phí và khắc phục những khó khăn về mặt địa lý để hoàn thành chương trình học. 

Cụ thể thông báo chiêu sinh xem Tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác