Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp Sở

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Văn Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Song giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Trung Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Các đồng chí tiếp nhận, điều động bổ nhiệm nêu trên thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2023.

Một số hình ảnh lưu niệm tại hội nghị công bố quyết định:

Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm

ông Lưu Văn Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm

ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm

ông Đỗ Xuân Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm

ông Đỗ Trung Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước đó, ngày 07/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ:

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Ngọc Thành giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đinh Hoàn Dũng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác