image banner
Hướng dẫn tiêu chí xếp loại Đảng viên năm 2023
Lượt xem: 11494
Đây là nội dung đáng chú ý tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Theo đó, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn về tiêu chí xếp loại trong việc kiểm điểm và đánh giá chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tại Điều 12 Quy định 124-QĐ/TW như sau:
 
Tại điểm 4.5, trường hợp có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời điểm trước nhưng đến thời điểm năm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật hoặc bị cấp có thẩm quyền quyết định tăng nặng hình thức kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại, thực hiện:
Sau khi quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực, cấp ủy cấp trên trực tiếp căn cứ hình thức kỷ luật, thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm được ghi trên quyết định thi hành kỷ luật để tiến hành đánh giá lại kết quả xếp loại chất lượng tại thời điểm đó ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đối với trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả thì cân nhắc kỹ lưỡng nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm để xem xét, quyết định đánh giá lại kết quả cho phù hợp.
 
Ra quyết định hủy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc hủy bỏ các nội dung về thi đua khen thưởng (nếu có) theo thẩm quyền để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định có liên quan.

Về phương pháp, quy trình, thẩm quyền đánh giá:

 

- Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng ở cơ sở

 

Đảng ủy bộ phận; Chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Chi ủy trực thuộc Đảng ủy bộ phận tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, Chi bộ mình. Đảng ủy cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức Đảng trực thuộc.

 

Ban thường vụ cấp ủy cơ sở; Đảng ủy cơ sở (nơi không có ban thường vụ); Chi ủy cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng được quy định tại điểm này.

Đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thì do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ cấp huyện và tương đương

Cấp ủy cấp huyện và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ mình.

Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các Đảng bộ trực thuộc.

- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ cấp tỉnh và tương đương

Cấp ủy cấp tỉnh và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Đảng bộ mình và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định. Đối với những nơi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề phức tạp, sai phạm, dư luận bức xúc; có đơn thư khiếu nại, tố cáo; mất đoàn kết nội bộ;  biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”...

Trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn 25-HD/BTCTW.

5.-huong-dan-25-hd-btctw-2023-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri.pdf

 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/huong-dan-25-hd-btctw-2023-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri-276099-d6.html

LuatVietnam.vn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1