image banner
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 418
Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Theo đó, thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã nêu rõ về mục tiêu, yêu cầu; nhiệm vụ và giải pháp; cách thức tổ chức thực hiện. Trong đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu như sau:

1. Mục tiêu chung: 

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài tỉnh) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Nam Định trở thành tỉnh phát triển về công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Mục tiêu đến năm 2025 - Trên cơ sở quy định của pháp luật và khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Trung ương, xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh trong tất cả các ngành, đặc biệt các lĩnh vực: lãnh đạo, quản lý; kinh tế; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, nghệ thuật; khoa học xã hội; thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông góp phần thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bảo đảm việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội. - Năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

b) Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 - Duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. 2 - Phất đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 05 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050. - Tạo đột phá trong thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo, kết nối nhân tài. Thu hút các chuyên gia đầu ngành, tài năng trẻ và triển vọng tài năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác về làm việc tại tỉnh.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch tại đây KH-thuc-hien-Chien-luoc-quoc-gia-ve-nhan-tai.pdf

 

Phòng CCVC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1