image banner
Năm 2023 Phụ cấp ưu đãi nhà giáo là bao nhiêu?
Lượt xem: 896


Một trong những khoản phụ cấp dành cho nhà giáo là phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Phụ cấp ưu đãi nhà giáo áp dụng với giáo viên dạy ở các trường công lập và dạy ở các trường nghề.

Dưới đây là chi tiết mức phụ cấp này:

1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập

Căn cứ mục II Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, phụ cấp ưu đãi nhà giáo cho giáo viên dạy tại các trường công lập vẫn đang được áp dụng theo công thức: Phụ cấp ưu đãi nghề giáo = Hệ số x Mức lương cơ sở x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung - nếu có)

Trong đó:

Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 trở đi

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP tuỳ vào giáo viên đó có giữ chức vụ lãnh đạo không.

Hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung nếu nhà giáo đã được xếp lương ở bậc lương cuối cùng và một số điều kiện khác tại bài viết dưới đây:

Hệ số phụ cấp gồm các mức 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% tương ứng với các đối tượng sau đây:

Hệ số

Đối tượng trực tiếp giảng dạy tại

25%

Trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trừ trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

30%

- Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã;

- Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị của cấp huyện.

35%

- Trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã;

- Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

40%

- Trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học),

- Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề

45%

Dạy Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

50%

Trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

2. Giáo viên chuyên trách giảng dạy người khuyết tật

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH, nhà giáo giảng dạy người khuyết tật hằng tháng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo công thức:

Tiền phụ cấp ưu đãi = 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Ví dụ: Giáo viên A là trưởng khoa trong trường cao đẳng, chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật, hệ số phụ cấp ưu đãi được hưởng là 70%, hệ số lương hiện hưởng là 3,66, hệ số chức vụ lãnh đạo là 0,45.

Do đó, giáo viên A này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:

(3,66 + 0,45) x 1,8 triệu đồng x 70% = 5.178.600 đồng/tháng.

3. Giáo viên không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật

Mức phụ cấp ưu đãi dành cho đối tượng này áp dụng là 40%. Do đó, công thức tính phụ cấp theo số giờ dạy thực tế và được tính theo công thức sau đây:

Tiền phụ cấp ưu đãi = {[Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở}/ (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.

Giáo viên dạy người khuyết tật trong lớp hoà nhập thì tính phụ cấp ưu đãi theo số giờ giảng dạy thực tế.

Tin khác
1 2 3 4 5 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 2232
  • Trong tuần: 28 529
  • Tất cả: 16044335