image banner
Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Lượt xem: 344
Ngày 29/11/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Thông tư 17/2023/TT-BNV.

Theo đó, Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức ban hành kèm theo Thông tư quy định:

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiêt đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

 Đơn vị chủ trì tổ chức kiêm định là cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ tổ chức kiểm định.

Đơn vị phổi hợp tô chức kiêm định là cơ quan của Đảng, Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị thuộc thẩm quyền phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các cơ sở giáo dục đào tạo và các tô chức có tư cách pháp nhân có liên quan do Hội đồng kiểm định mời tham gia tô chức kỳ kiêm định.

Phạm vi điều chỉnh của Nội quy và Quy chế quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, bao gồm: Quy định chung; Nội quy kỳ thi; đăng ký dự thi; đề thi; coi thi; chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ kỳ thi; tài chính của kỳ thi; khai thác kết quả kỳ thi; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. 

 Đối tượng áp dụng của Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức:  được áp dụng đối với người tham gia thi tuyến vào làm công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thi đầu vào công chức, tổ chức kiêm định chất lượng đầu vào công chức và người tham gia tô chức kiêm định chât lượng đầu vào công chức.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Sở Nội vụ xin giới thiệu chi tiết Thông tư tại đây Thong-tu-ban-hanh-Noi-quy-va-Quy-che-to-chuc-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc.pdf

Phòng CCVC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1