Tăng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Theo quy định mới, được áp dụng mức phụ cấp 100% từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở sau:

- Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới);

- Làm chuyên môn y tế tại:

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

+ Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh;

+ Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Kể từ ngày 01/01/2024, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Toàn văn Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác