image banner
Trình tự thực hiện thủ tục Hành chính lĩnh vực viên chức từ ngày 12/3/2024
Lượt xem: 158
Ngày 12/3/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 168/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ công bố Danh mục thủ tục kèm theo Quyết định gồm: 03 thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ,cụ thể:

1. Thủ tục thi tuyển viên chức (trình tự thực hiện gồm 07 bước: 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; 2. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng; 3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; 4. Tổ chức thi tuyển viên chức; 5. Công nhận và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức; 6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; 7. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc.

2. Thủ tục xét tuyển viên chức (trình tự thực hiện gồm 07 bước: 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; 2. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng; 3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; 4. Tổ chức xét tuyển; 5. Công nhận và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức; 6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; 7. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc.

3. Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý (trình tự thực hiện gồm 05 bước): 1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 3. Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước khi thực hiện; 4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định theo thẩm quyền; 5. Ký kết Hợp đồng làm việc.

Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính nêu trên được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định 168/QĐ-BNV.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (12/3/2024) và thay thế Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định tại đây 168.signed.pdf

 

Phòng Công chức, Viên chức
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1