image banner
Ban Tôn giáo tỉnh Nam Định - Quá trình hình thành và phát triển
Lượt xem: 752
Ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa căn cứ vào ý kiến của Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 566/NĐ-CP thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay) để “nghiên cứu kế hoạch thi hành những chủ trương chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo và liên hệ với các tổ chức tôn giáo”. Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/8 hàng năm là "Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo".

Gắn liền với từng giai đoạn xây dựng và trưởng thành của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo cả nước. Ngày 23/7/1994, Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh được thành lập. Là cơ quan chuyên môn, Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, là đầu mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức tôn giáo.

anh tin bai

Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Sở Nội vụ qua các thời kỳ

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 13/03/2008 về việc sáp nhập Ban Tôn giáo chính quyền vào Sở Nội vụ. Theo Quyết định này, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ có 2 phòng chuyên môn: Phòng Phật giáo và Phòng Công giáo và Tin lành.

Thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện”. Ngày 03/10/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2004/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Phật giáo và phòng Công giáo và Tin lành thuộc Sở Nội vụ. Ban Tôn giáo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Ban Tôn giáo có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban chuyên trách, trong trường hợp cần thiết Trưởng ban có thể do Phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm. Tổ chức bộ máy gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ công tác tôn giáo. Từ tháng 12/2008 đến tháng 12/2019, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo; từ tháng 6/2020 đến nay có Trưởng ban chuyên trách.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo nên tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định; các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật và đi vào nề nếp. Chức sắc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đặc biệt trong công tác giải quyết các nhu cầu sinh hoạt chính đáng của các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân đều được đáp ứng và cơ bản theo quy định của pháp luật.

Những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Ban Tôn giáo Chính phủ tặng cờ và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác phối hợp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo./.

Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2176
  • Trong tuần: 28 473
  • Tất cả: 16044279