image banner
Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 647
Ngày 14/12/2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ký ban hành Quyết định số 2606/QĐ-SNV về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chức, viên chức

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ, phân công, phân cấp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về tuyển dụng công chức, viên chức

a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự thảo văn bản về đăng ký tuyển dụng công chức, tổng hợp nhu cầu, tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo các văn bản của UBND tỉnh về: kế hoạch tuyển dụng công chức, thông báo tuyển dụng công chức, quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức;

Thẩm định nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức, tổng hợp, tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo các văn bản của UBND tỉnh: kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức, quyết định phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức;

Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức thi tuyển công chức, tổ chức tiếp nhận vào làm công chức;

Thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức của các cơ quan, đơn vị, dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị.

b) Giúp Giám đốc Sở thực hiện theo ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

Quyết định tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức;

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự;

Hủy bỏ kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng đối với người tập sự không đảm bảo quy định về hồ sơ và tập sự theo phân cấp của UBND tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức của các cơ quan, đơn vị.

2. Về tiếp nhận, điều động, luân chuyển

a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn và điều động đối với công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ra ngoài biên chế khối nhà nước.

b) Giúp Giám đốc Sở thực hiện:

Dự thảo quyết định của Giám đốc Sở về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài biên chế khối nhà nước của tỉnh; điều động cán bộ, công chức, viên chức ra khỏi biên chế khối nhà nước của tỉnh và điều động công chức giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (trừ các trường hợp nêu tại điểm a khoản 2 Điều 4).

3. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc

a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự thảo quyết định UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và các văn bản về công tác cán bộ theo quy định;

Thẩm định, dự thảo văn bản về thông báo, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về: thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh quản lý.

b) Giúp Giám đốc Sở thực hiện:

Thẩm định, dự thảo văn bản về thống nhất bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng: Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Tham mưu hướng dẫn, tổng hợp, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Về quản lý hồ sơ tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Quản lý hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý và hồ sơ tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức theo quy định của pháp luật; quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

6. Về hướng dẫn và kiểm tra

Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; về cơ cấu cán bộ, chức danh công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

7. Công tác thống kê, báo cáo

Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tải toàn văn Quyết định 2606/QĐ-SNV tại đây.

Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 2066
  • Trong tuần: 28 363
  • Tất cả: 16044169