image banner
Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 576
Ngày 14/12/2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ký ban hành Quyết định số 2606/QĐ-SNV về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn thư - Lưu trữ

Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, chế độ về lĩnh vực văn thư, lưu trữ;

b) Ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định việc mang tài liệu ra khỏi Lưu trữ lịch sử tỉnh để sử dụng trong nước.

3. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật:

a) Phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

b) Thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; thành lập Hội đồng thẩm tra, xác định giá trị tài liệu;

c) Quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

d) Thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

đ) Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ và Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trên địa bàn tỉnh;

e) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” của các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

f) Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin trong lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ;

g) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc thông tin, báo cáo (định kỳ, đột xuất) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước) về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ.

6. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Tải toàn văn Quyết định 2606/QĐ-SNV tại đây.

Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 2255
  • Trong tuần: 28 552
  • Tất cả: 16044358