image banner
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 2419

Đồng chí

TRIỆU ĐỨC HẠNH

Giám đốc Sở Nội vụ

 

anh tin bai

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ

Sinh ngày: 22/9/1963

       Quê quán: Nam Hoa, Nam trực, Nam Định

       Dân tộc: Kinh

         Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

         Email: trieuduchanh.snv@namdinh.gov.vn

Lãnh đạo toàn diện và điều hành hoạt động của Sở, của các phó giám đốc và đơn vị thuộc Sở; chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng thuộc nhiệm vụ của Sở; phụ trách công tác quản lý tài chính, tài sản và tổ chức của Sở; công tác thi đuakhen thưởng thuộc Sở; giữ mối liên hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và công chức, viên chức. 

Phụ trách các đơn vị: Phòng Công chức viên chức, Phòng Tổ chức bộ máy. 

Đồng chí

ĐINH NGỌC HẢI

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 
anh tin bai

 

                      Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày:19/06/1967

        Quê quán: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email:  dinhngochai.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; công tác thanh niên, công tác pháp chế. Thay mặt Giám đốc sở điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng theo uỷ quyền của Giám đốc sở; thay mặt Sở giữ mối liên hệ với Đảng uỷ khối và các cơ quan Công đoàn viên chức tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở. 

Phụ trách các đơn vị: Ban Thi đua-khen thưởng; Thanh tra sở. 


Đồng chí

TRẦN THỊ THUÝ HIỀN

Phó giám đốc Sở Nội vụ

anh tin bai

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày:23/12/1973

        Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email: tranthithuyhien.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác xây dựng chính quyền; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06; công tác Văn phòng, hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và Website của Sở Nội vụ, các hoạt động về nghiệp vụ tài vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở; 

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Xây dựng chính quyền. 

anh tin bai

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày: 07/08/1973

        Quê quán: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email: tranvanduong.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ; công tác quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở; 

Phụ trách các đơn vị: Ban Tôn Giáo, Phòng Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ tỉnh. 

Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 2049
  • Trong tuần: 28 346
  • Tất cả: 16044152