image banner
Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và Ký giao ước thi đua năm 2023
Lượt xem: 669
Sáng ngày 29/3/2023, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng TĐKT Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước đã được các tỉnh trong Cụm thi đua phát động, triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Công tác thi đua - khen thưởng đã góp phần quan trọng để các tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong Cụm đạt 9,73%, cao hơn trung bình chung của cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85,418 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 413.612 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đối với tỉnh Nam Định, năm 2022, đặc biệt những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá cả của các mặt hàng thiết yếu biến động mạnh đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, tỉnh Nam Định đã chủ động thích ứng, nỗ lực vượt qua những khó khăn và đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022: 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tốc độ tăng GRDP đạt 9,07% cao nhất từ trước đến nay; Thu ngân sách nhà nước vượt 17,4% so với kế hoạch; Giá trị hàng xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tăng 14,4%; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch... Thông qua thực tiễn, nhiều phong trào thi đua được phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả; trong đó nổi bật nhất là phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, đây là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quá trình xây dựng, đổi mới, phát triển. Năm 2022, tỉnh đã công nhận 76 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; toàn tỉnh có 182/204 (89%) xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; có 23 xã, thị trấn đang hoàn thiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đến nay 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và coi đây là mục tiêu có tính chiến lược, lâu dài nhằm phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Trong năm 2022 tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 91 sản phẩm OCOP, lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 329 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên và có 02 sản phẩm: Nghêu thịt hộp Lenger của Công ty TNHH thủy sản Lenger Việt Nam và sản phẩm Gạo sạch chất lượng cao 888 của Công ty TNHH Toản Xuân đang đề nghị Hội đồng Trung ương đánh giá 5 sao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xây dựng được 453 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 19.150 ha, trong đó có 3.316 ha được bao tiêu sản phẩm. Đối với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2025; trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nam Định, năm học 2021-2022 chất lượng giáo dục giáo dục và đào tạo được giữ vững cả về đại trà và mũi nhọn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nam Định đạt 7,047 điểm, xếp thứ nhất toàn quốc; có 09/09 môn thi tốt nghiệp có điểm trung bình trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, trong đó điểm bình quân môn Toán và môn Địa lý xếp thứ nhất. Toàn tỉnh có 293 điểm 10, xếp thứ 4 toàn quốc. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT (hệ THPT) đạt 99,84%; (hệ GDTX) đạt 98,85%; Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia với 68/92 HS dự thi đạt giải (04 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba, 15 giải Khuyến khích), tỷ lệ đạt giải 73,9%5 tiếp tục duy trì nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ đạt giải và chất lượng giải cao nhất toàn quốc; ...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị các tỉnh trong cụm tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Trước hết là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; có nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phù hợp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị trong Cụm thi đua ký giao ước thi đua
Các đơn vị trong Cụm thi đua ký giao ước thi đua

Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Thái Bình là Cụm trưởng, tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam là Cụm phó cụm thi đua năm 2023; tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”./.

Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1