image banner
Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 772

Sáng 26/7, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gồm 09 tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2023; Hà Lan Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phủ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2023.

Cùng dự có Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên các Ban, Phòng Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ 9 tỉnh thuộc Cụm thi đua.

anh tin bai

  Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2023 cho biết: 06 tháng đầu năm 2023 các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đặc biệt, kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm đạt mức khả quan so với cùng kỳ 2022. Tổng thu ngân sách của các tỉnh trong cụm là trên 116.300 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong cụm đạt 246.514 tỷ đồng. Lĩnh vực CCHC, triển khai chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số có nhiều chuyển biến; thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... đạt kết quả tích cực. Các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được tăng cường.

 
anh tin bai

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2023 phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng được triển khai với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đạt kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tính đến hết tháng 6/2023, toàn Cụm đã có 1.340 xã đạt chuẩn NTM; 440 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 101 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 82 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm giảm so với bình quân chung của cả nước…Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững....

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức và có tác dụng nêu gương. Tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của các tỉnh đề ra. 

anh tin bai

Đ/c Hà Lan Anh, TUV, PCT tỉnh Nam Định trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả  đạt được, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh nói riêng và Cụm thi đua nói chung.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023, Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đổi mới, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Chủ động phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

anh tin bai

Chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến của 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 -2025.

 Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiên tiến của 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025.

Ban TĐKT
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1