image banner
Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh với các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp các phong trào thi đua
Lượt xem: 955
Sáng ngày 29/9/2023, tại Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp các phong trào thi đua.
anh tin baiToàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị đồng chí Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp các phong trào thi đua; lãnh đạo, công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

anh tin bai

Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. Qua đó đã nêu bật được những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp; những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Một số hình ảnh các đơn vị thảo luận tại Hội nghị.

 

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, của ngành, lĩnh vực cũng như tình hình hoạt động, cách thức tổ chức các phong trào. Các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung đánh giá tn diện kết quả thực hiện các phong trào thi đua, tình hình hoạt động các cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp các phong trào thi đua, cụ thể:

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ; Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực; đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp, các ngành khen thưởng. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ với xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự lôi cuốn để thúc đẩy, cổ vũ các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo, phát huy sức sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động, sản xuất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức các phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự hiệu quả; nội dung, tiêu chí thi đua thiếu cụ thể, còn định tính; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung phong trào thi đua với công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị; chưa có các biện pháp hiệu quả để thu hút được sự tham gia tích cực, đồng đều, liên tục của các tổ chức, cá nhân trong phong trào thi đua. Việc chọn, xây dựng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đầu tư, chưa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, mới tập trung ở một số lĩnh vực, như: giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng; Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới còn chưa phong phú, đa dạng, chưa thật sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, thường trực Phong trào thi đua chưa phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp tổ chức, triển khai cũng như trong các hoạt động giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; Việc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua chưa được quan tâm chú trọng; Công tác báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương chưa có sự chủ động dẫn tới việc tổng hợp, đánh giá chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua còn hạn chế…

anh tin bai
Đ/c Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, thay mặt Hội đồng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị; đồng thời đánh giá cao vai trò của các cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp các phong trào thi đua trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. Để các phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi các  nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025), các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, nhiệt tình hưởng ứng tham gia trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong thời gian tới Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh dự kiến sẽ bố trí làm việc cụ thể với các đơn vị chủ trì và phối hợp của từng phong trào thi đua; từ đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác khen thưởng của các phong trào, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; đồng thời đề nghị các đơn vị thường trực phong trào thi đua thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng trong triển khai tổ chức các hoạt động./. 

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2145
  • Trong tuần: 28 442
  • Tất cả: 16044248