image banner
Một số nội dung trao đổi nghiệp vụ về khen thưởng quá trình cống hiến
Lượt xem: 400

Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

anh tin bai

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trong đó có quy định về xét khen thưởng quá trình cống hiến; Ngày 08/3/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 495/SNV-SNV hướng dẫn việc rà soát đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến.

 Để việc rà soát, xét duyệt đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đảm bảo kịp thời, đúng quy định; Sở Nội vụ trao đổi một số nội dung cơ bản sau:

1. Các chức danh tương đương ở tỉnh được xét khen thưởng quá trình công hiến theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ cụ thể như sau:

- Chức danh tương đương Bộ trưởng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

- Chức danh tương đương Thứ Trưởng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

- Chức danh tương đương Tổng Cục trưởng: Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh

- Chức danh tương đương Phó Tổng Cục trưởng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh

- Chức danh tương đương Vụ trưởng: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc sở; Trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy

- Chức danh tương đương Phó Vụ trưởng: Phó Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giám đốc sở, Phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; Phó Bí thư huyện, thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các Hội cấp tỉnh được giao biên chế.

2. Về tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương các loại, các hạng đối với các chức danh, chức vụ ở tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 16, 17, 18 Nghị định 98/2023NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

3. Về điều kiện áp dụng khen thưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

- Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp. Đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ Đảng, sau đó đã sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại vào Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì thời gian, chức vụ sau khi kết nạp Đảng lần sau được xét khen thưởng;

- Hạ một mức khen đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng sau đó được kết nạp lại, cá nhân: Bị cách chức, giáng chức, giáng cấp bậc, quân hàm, hạ bậc lương, khiển trách, cảnh cáo. Hình thức kỷ luật chỉ xem xét một lần đối với một hình thức khen thưởng (những lần xét khen sau không căn cứ vào hình thức kỷ luật đã xét khen thưởng lần trước).

4. Một số lưu ý khi xem xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ có xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quá trình công tác, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xét duyệt đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có thông báo nghỉ chế độ hưu trí hoặc có quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen thưởng quá trình cống hiến (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ trần). Trường hợp cá nhân đã được khen thưởng quá trình cống hiến, sau đó tiếp tục công tác và có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được khen thưởng quá trình cống hiến thì được tiếp tục xét, khen thưởng quá trình cống hiến đối với thời gian công tác, giữ chức vụ của giai đoạn công tác sau này.

- Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện theo quy định chung.

- Các trường hợp đã được khen thưởng theo Thông tri số 38-TT/TW ngày 25 tháng 10 năm 1984 và Thông tri số 19-TT/TW ngày 27 tháng 02 năm 1988 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa V), được tính là đã khen thưởng cống hiến.

Sở Nội vụ giới thiệu chi tiết Nghị định 98/2023/NĐ-CP và Văn bản số 495/SNV-SNV tại đây:98_2023_ND-CP.pdfCV so 945 SNV về rà soát khen quá trình cống hiến.pdf

 

 

 

Ban Thi đua- Khen thưởng
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1