image banner
Quy trình 04 bước trong trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
Lượt xem: 250

Ngày 12/4/2024, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1143/HD-SNV về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

anh tin bai

Theo Hướng dẫn này, quy trình 04 bước trong trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” như sau:

Bước 1: Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của Thanh niên xung phong lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại mục 2.1 hướng dẫn này, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND xã (phường, thị trấn) nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú (đối với trường hợp còn sống) hoặc nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung phong (đối với Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần).

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

- Công bố công khai danh sách các trường họp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên các phương tiện truyền thông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Phân công cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã (có mời thêm đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp) để xem xét, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, gồm:

+ Tờ trình kèm danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ đề nghị.

 + Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

+ Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của thanh niên xung phong theo quy định tại mục 2.1 hướng dẫn này.

 Bước 3: UBND huyện, thành phố trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của các xã, phường, thị trấn, phối hợp với  Phòng  Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện, thành phố tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, hồ sơ (02 bộ bản chính: 01 bộ trình Trung ương và 01 bộ lưu trữ tại tỉnh) gồm:

+ Tờ trình kèm danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (theo Mẫu  số 03/TNXPVV) và các tệp tin điện tử (file word và file pdf) của hồ sơ đề nghị.

+ Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo quy định tại điểm b bước 2, mục 2.2 hướng dẫn này.

Bước 4: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tiếp nhận hồ sơ của các huyện, thành phố, tiến hành thẩm định, xét duyệt, cụ thể:

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tinh để xem xét, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ giới thiệu Hướng dẫn số 1143/HD-SNV tại đây: Huong dan cua SNV ve xe tang- truy tang huy chương TNXP.pdf

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1