image banner
Tổng hợp văn bản hướng dẫn Thi đua, khen thưởng các ngành
Lượt xem: 251
anh tin bai

Các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng được tổng hợp ở bảng dưới đây:

STT

Ngành, lĩnh vực

Văn bản

1

Tòa án nhân dân

Thông tư 01/2024/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

2

Ngành Tư pháp

Thông tư 11/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp

3

Lĩnh vực công tác dân tộc

Thông tư 01/2024/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc

4

Lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Thông tư 16/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

5

Ngành Ngân hàng

Thông tư 25/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

6

Ngành Giáo dục

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

7

Lĩnh vực tài chính

Thông tư 79/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính

8

Ngành Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

9

Ngành Y tế

Thông tư 25/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế

10

Ngành quân đội

Thông tư 118/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

11

Ngành thanh tra

Thông tư 03/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra

12

Lĩnh vực khoa học công nghệ

Thông tư 22/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

13

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Ngành Công Thương

Thông tư 22/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

15

Ngành Thông tin và Truyền thông

Thông tư 11/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

16

Ngành Nông nghiệp

Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư 18/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường

18

Ngành Giao thông Vận tải

Thông tư 31/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

19

Ngành Nội vụ

Thông tư 15/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ

Theo: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/tong-hop-van-ban-huong-dan-thi-dua-khen-thuong-cac-nganh-186-97588-article.html

  

Dẫn nguồn: Luatvietnam.vn
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1