image banner
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 1013

Sáng 13-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29).

anh tin bai
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện và thành phố Nam Định; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và 35 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

anh tin bai
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 do đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 trên địa bàn tỉnh, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

anh tin bai
anh tin bai
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh thể chế hóa, ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 29, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện GD và ĐT trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

anh tin baiĐồng chí Cao Xuân Hùng, TUV, Giám đốc Sở GD và ĐT tham luận với nội dung “Đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.
anh tin bai
Đồng chí Phạm Duy Hưng, TUV, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định tham luận nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 trên địa bàn thành phố.

Công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 29 trên toàn tỉnh được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục được chú trọng. Đến nay, tổng số đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh là 22.587 người, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu nâng cao chất lượng GD và ĐT của tỉnh. Công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn được thực hiện sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT.

anh tin bai
Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh tham luận nội dung “Hội Khuyến học Nam Định nỗ lực tham gia xây dựng xã hội học tập và không ngừng chăm lo khuyến khích hỗ trợ sự nghiệp giáo dục đào tạo trong tỉnh”.
anh tin baiLãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham luận nội dung “Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn tiếp theo”.

Toàn tỉnh đã có 668/728 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 91,76%); 553/728 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục (đạt 75,96%); có 587/728 trường đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 80,63%). Việc đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD và ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học được thực hiện thông qua việc: ban hành cơ chế chính sách; tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; giáo dục quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp, dạy ngoại ngữ, tin học; hoạt động xây dựng chương trình theo hướng tinh giản nội dung;... qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới nền giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế. Việc đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD và ĐT bảo đảm trung thực, khách quan, đúng hướng dẫn của Bộ GD và ĐT. Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng, kiện toàn củng cố kịp thời...

anh tin baiQuang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương tham luận về các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 trên địa bàn thành phố; công tác khuyến học tham gia xây dựng xã hội học tập và chăm lo sự nghiệp GD và ĐT “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW”; công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 35 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.

anh tin bai
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết 29..
anh tin bai
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết 29.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nêu rõ: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh ôn lại truyền thống văn hiến, hiếu học của quê hương và những thành tựu của giáo dục tỉnh, từ đó định hướng phát triển cho GD và ĐT tỉnh nhà những năm tới để Nam Định tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Nghị quyết số 29 với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD và ĐT; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, GD và ĐT Nam Định đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của tỉnh.

anh tin bai
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết số 29 trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, ngành GD và ĐT tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng về phát triển GD và ĐT. Cụ thể hoá quan điểm “GD và ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Phải nhận thức rằng, công cuộc đổi mới GD và ĐT không phải là việc làm riêng của ngành Giáo dục mà đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác, hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hoá, tiến tới hiện đại hoá. Các địa phương ưu tiên quỹ đất phát triển giáo dục; quy hoạch đất đón các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, dạy nghề, đại học trên địa bàn tỉnh phục vụ cho nhu cầu học tập của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên nguồn lực mua sắm thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức khoa học, có khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, có đủ năng lực quản lý, điều hành và tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong GD và ĐT. Tăng cường xã hội hoá giáo dục, có cơ chế ưu tiên, thu hút các nhà khoa học, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước đầu tư, phối hợp bồi dưỡng đội ngũ, trực tiếp tham gia giảng dạy, xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo tiên tiến, hiện đại. Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để mỗi tổ chức là những đơn vị học tập; mỗi công dân là công dân học tập. Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, góp phần đưa Nam Định trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục của vùng đồng bằng sông Hồng./.

 

  

 

Nguồn: baonamdinh.vn
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2051
  • Trong tuần: 28 348
  • Tất cả: 16044154