Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc xin chủ trương thành lập và điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị

Cụ thể, nội dung Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cac tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc xin chủ trương thành lập và điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị. Đối với các đề án đã gửi Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên bộ và địa phương thực hiện quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Văn bản số 3582/BNV-CQĐP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác