Kế hoạch triển khai Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định

Đây là phạm vi của Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định được Chủ tịch UBND Phạm Đình Nghị ký ban hành ngày 21/02/2022 tại Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định.

Với mục đích xây dựng thành phố Nam Định trở thành thành phố văn minh, hiện đại; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Nam Định. Phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng với các chức năng trung tâm: Một số ngành công nghiệp, thương mại,dịch vụ, đào tạo, thể thao, y tế, khoa học. Kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, công nghệ cao, thương mại -dịch vụ.

Kế hoạch cũng đã đề ra rõ về: mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ; phạm vi và trình tự thực hiện; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện. Theo đó UBND tỉnh đã nêu rõ của từng sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan trong tỉnh./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 20/KH-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác