Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Vụ Bản
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kim Thái, Liên Minh. Theo báo cáo của địa phương ngày 15-4, Uỷ ban MTTQ xã Kim Thái đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách 43 người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có 16 nữ, 15 người dưới 40 tuổi, 11 người ngoài Đảng, 19 người tái cử; Uỷ ban Bầu cử xã đã lập danh sách và niêm yết 7.309 cử tri tại 8 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 16-4, xã Liên Minh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 giới thiệu 43 đại biểu ứng cử HĐND xã (có 18 đại biểu nữ, 13 đại biểu dưới 40 tuổi, 17 đại biểu là người ngoài Đảng, 18 đại biểu tái cử); xã cũng đã tiến hành niêm yết công khai danh sách 7.533 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, HĐND huyện; 7.529 cử tri bầu đại biểu HĐND xã.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử huyện Vụ Bản, từ ngày 14-4 đến ngày 18-4-2021, các xã, thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử tại mỗi xã, thị trấn đều đảm bảo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau hiệp thương lần 3, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 770 người. Về cơ cấu kết hợp có 307 người là nữ (39,87%); 273 người dưới 40 tuổi (35,45%); 296 người ngoài Đảng (38,44%). Các xã, thị trấn đã xác định 131 địa điểm bỏ phiếu (sử dụng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố làm địa điểm bỏ phiếu; tại một số khu vực bỏ phiếu, do điều kiện khuôn viên một số nhà văn hóa hẹp nên đã bố trí địa điểm bỏ phiếu tại trường học, sân vận động, đình làng, chùa, hội trường của HTX)… đồng thời có phương án đảm bảo an toàn khi diễn ra bầu cử. UBND huyện, Uỷ ban bầu cử huyện đã rà soát, kiểm kê và đề nghị khắc bổ sung các con dấu của các tổ chức bầu cử để bàn giao cho các xã, thị trấn sử dụng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát và chuẩn bị hòm phiếu bầu cử, đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu có 2 hòm phiếu (một hòm phiếu chính và một hòm phiếu phụ). UBND huyện, Uỷ ban Bầu cử huyện đã tiếp nhận mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã và bàn giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận mẫu danh sách cử tri, biển tên “Nơi niêm yết danh sách cử tri”, phôi Thẻ cử tri… và các tài liệu để bàn giao cho các xã, thị trấn; giao cơ quan chuyên môn tổng hợp, hệ thống các văn bản, hướng dẫn về công tác bầu cử chuyển về để cấp xã làm cơ sở, tham khảo, nghiên cứu tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử. UBND các xã, thị trấn đã khẩn trương hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo quy định. Đến ngày 13-4-2021 đã triển khai niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu; đồng thời tổ chức thông báo (bằng văn bản, qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng) rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Các xã, thị trấn đã tiếp nhận phôi và đang triển khai viết Thẻ cử tri theo quy định. Các cấp, các ngành thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là về những vấn đề liên quan đến bầu cử như: Công tác chuẩn bị nhân sự, quá trình hiệp thương... các vấn đề liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chủ động thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Công an huyện tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, an ninh nông thôn được duy trì và giữ vững, các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là về công tác bầu cử, được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đại biểu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kim Thái (Vụ Bản).
Đại biểu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kim Thái (Vụ Bản).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Huyện Vụ Bản đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục triển khai các bước công việc theo kế hoạch. Tiếp tục tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị bầu cử, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới. Yêu cầu huyện tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các cấp huyện, xã, thôn; từ đó xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để xây dựng phương án thực hiện riêng cho từng địa phương, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo định hướng của cấp uỷ. Bên cạnh đó, thời gian diễn ra cuộc bầu cử cũng là cao điểm sản xuất nông nghiệp nên huyện Vụ Bản cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện thành công cuộc bầu cử và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo đảm vụ lúa xuân và các loại hoa màu thắng lợi về năng suất, chất lượng. Cùng với đó, yêu cầu huyện Vụ Bản chú trọng công tác phòng, chống hiệu quả trước những diễn biến bất thường của dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác chỉ đạo giữa huyện với các xã, thị trấn; giữa cấp xã với các thôn, xóm; giữa huyện với các cơ quan chức năng của tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Yêu cầu UBND huyện, Uỷ ban Bầu cử huyện làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất trong KCN Bảo Minh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho công nhân đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 23-5-2021 tới đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác