Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội dự họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đảm bảo đúng quy định, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trọng tâm của kỳ họp là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban: Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài và bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã bầu 16 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX và 20 vị Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị sau kỳ họp này Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và đảm bảo an sinh xã hội làm tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác