Ngày 19/7, Bộ Nội vụ đã có Thông cáo báo chí làm rõ về việc Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Theo Thông cáo, Bộ Nội vụ đã có ý kiến chính thức về việc một số báo chí đưa thông tin về việc Bộ Nội đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

2. Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 và tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

Nói chung, việc đề xuất thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chỉ ở bước đầu của việc của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý.

Xem toàn văn Thông cáo tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác