Phê chuẩn kết quả bầu Ông Lê Quốc Chỉnh giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu Ông Lê Quốc Chỉnh giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng nội dung liên quan, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 108/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hải Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn văn Nghị quyết số 43/NQ-UBTVQH15

Toàn văn Nghị quyết số 108/NQ-UBTVQH15

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác