Quy định của Chính phủ về chế độ Bảo hiểm xã hội với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và lao động hợp đồng tại xã

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3395/BC-BNV, ngày 13/7/2021 về phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng tại UBND xã cụ thể như sau:

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã đã làm việc từ tháng 11/2003 đến nay và đóng BHXH bắt buộc thì khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các chế độ BHXH hoặc được bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc.

- Người lao động do UBND xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên, đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là mức tiền lương ghi trong hợp đồng thì nếu đủ điều kiện sẽ được giải quyết hưởng các chế độ BHXH hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Nguồn kinh phí để giải quyết chế độ BHXH đối với các đối tượng trên do quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Sở Nội vụ Nam Định trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số101/NQ-CP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác