Tài liệu Hỏi - Đáp viêc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

Thực hiện Thông báo số 280-TB/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Tài liệu Hỏi - đáp về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2011-2022.

Toàn văn Văn bản xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác