Tỉnh Nam Định tích cực chuẩn bị cho Đề án mở rộng thành phố Nam Định

Ngày 11/8/2021, Sở Nội vụ tiếp tục có Văn bản số 1701/SNV-XDCQ đề nghị các cơ quan liên quan gửi số liệu tổng hợp phục vụ cho việc thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định để Sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước đó, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định việc mở rộng thành phố Nam Định là một nhiệm vụ trọng tâm; ngày 17/9/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1422/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Có thể nhận thấy, thời gian qua tỉnh Nam Định đang khẩn trương, tích cực có các hoạt động cụ thể cho công tác mở rộng thành phố như: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh có Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021 - 2025; Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, với vai trò là cơ quan thường trực, chủ động, tích cực tham mưu tổ chức thực hiện, triển khai Đề án mở rộng thành phố Nam Định.

Đây là một trong những dự án xây dựng trọng điểm của tỉnh, tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, Dự án mở rộng thành phố Nam Định sẽ sớm được hoàn thành, từng bước khẳng định vị trí là tỉnh trung tâm phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 07-NQ/TU;  Quyết định số 1422/QĐ-TTG; Kế hoạch số 80/KH-UBND.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác