Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Cụ thể, Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND đã sửa đổi “Điều 8. Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới”; “Điều 9. Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố”; “Điều 11. Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có” và “Điều 12. Phân loại thôn, tổ dân phố” phù hợp với các quy định của pháp luật.

Theo đó, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định được phân làm 02 (hai) loại, theo quy mô số hộ gia đình và yếu tố đặc thù của địa phương như sau:

a) Loại 1: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Loại 2: Tổ dân phố; thôn có dưới 350 hộ gia đình.

Toàn văn Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác