image banner
Hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học.
Lượt xem: 1827
Ngày 16/6/2022, Bộ Nội vụ đã gửi Công văn số 2564/BNV-CCVC về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học. Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nghiêm túc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về các giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Đối với cơ sở giáo dục công lập chưa có nhân viên y tế trường học:

1. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc ký Hợp đồng (6 tháng) với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc kí hợp đồng cung ứng dịch vụ với y tế cơ sở, cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh hoặc y tế tư nhân để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với cá nhân là người có trình độ chuyên môn y khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, đảm bảo mức lương tối thiểu vùng và tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

3. Nguồn tài chính thực hiện ký hợp đồng được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm của đơn vị theo phân cấp hiện hành; việc sử dụng thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8/3/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học, Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế tại các trường học, Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với năm 2022, các cơ sở giáo dục công lập là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên sau khi đã sử dụng nguồn tài chính của đơn vị nhưng không đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này, có văn bản báo cáo cơ quan dự toán cấp I thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền việc bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Công văn số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022.

  •  
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1