Công bố tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân Nam Định”

Công bố tài liệu lưu trữ lần này được tổ chức với qui mô cấp sở, bao gồm 3 phần chính:

- Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát tiểu sử, cuộc đời.

- Phần II: Bác Hồ với nhân dân Nam Định. Xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh.

- Phần III: Nam Định nhớ ơn Bác Hồ

Tài liệu được lựa chọn công bố gồm 80 tài liệu văn bản, tư liệu ảnh, báo,… nhằm tái hiện về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nam Định và những tình cảm của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Nam Định nhớ về Người. Qua đó, góp phần động viên tinh thần cán bộ, nhân dân Nam Định trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, đồng thời phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Sự kiện kỷ niệm 60 năm lần cuối Bác Hồ về thăm Nam Định năm 1963 có một ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu sự quan tâm của Người với vùng đất địa linh nhân kiệt, khẳng định vùng đất này đã phát triển và trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền Trung ương, sánh ngang với các tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước.

Thông qua việc công bố tài liệu lưu trữ với những hình ảnh, tài liệu, tư liệu  chủ đề: “Bác Hồ với nhân dân Nam Định” thì đây là một hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân tỉnh Nam Định trong thời kỳ hội nhập và phát triển; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nêu gương sáng của Người để quyết tâm xây dựng Nam Định ngày càng phát triển.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác