Hồ sơ xin ý kiến tham gia góp ý chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Đề án hỗ trợ đối với cán bộ,công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Mọi ý kiến tham gia gửi về Sở Nội vụ - 168 Hàn Thuyên - TP Nam Định.

Các bản dự thảo kèm theo xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác