Hồ sơ xin ý kiến về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hồ sơ lấy ý kiến góp ý về đề xuất xây dựng Nghị quyết đồng thời được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đường link namdinh.gov.vn/portal/Pages/lay-y-kien.aspx, gồm:

- Báo cáo thực trạng chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học của tỉnh từ 2005 đến nay;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

- Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học.

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị gửi về Sở Nội vụ (Phòng Xây dựng chính quyền) qua địa chỉ số 168, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác