Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đối tượng: Công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Nội vụ 

Nội dung dự thảo du-thao-luat-dat-dai-sua-doi.doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác