Thời hạn: ngày 12 tháng 8 năm 2022. Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định

Sau đây là toàn văn hồ sơ dự thảo:

Chi tiết: dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định

- Chi tiết: dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến địa chỉ: http://snvnamdinh.vnptoffice.vn hoặc Sở Nội vụ Nam Định (Phòng Văn thư- Lưu trữ), số 168 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định trước ngày 12/8/2022, để Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết Công văn về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định và dự thảo Quyết định, Tờ trình tại đây./.Công văn xin ý kiến.pdfQuyết định.pdf.Tờ Trình.pdf

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác