Thời hạn: Trước ngày 03/9/2020. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

1. Tập thể: Nhân dân và cán bộ tỉnh Nam Định đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2. Cá nhân: Ông Vũ Minh Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 03/9/2020./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác