Thời hạn: Trước ngày 05/8/2020 Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 05/8/2020./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác