Thời hạn: Trước ngày 10/5/2022. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

* Tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Hội Khuyến học tỉnh Nam Định.

* Cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định.

2. Ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 10/5/2022./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác